MEPS Release Notes Finland 2022

MEPS Release notes September 2022
Lämna synpunkt på en kod Vill du meddela oss på CAB något rörande en kod? Kanske tycker du att koden kan förbättras. Nu går det att lämna synpunkter på MEP...
Fre, 9 sep., 2022 at 10:50 F.M.
MEPS Release notes Augusti 2022
Indikationsmätning och nya alternativ vid skapande av fuktprotokoll i MEPS. I fuktprotokollet går det nu att välja alternativet Annan för Material och Anna...
Fre, 9 sep., 2022 at 10:56 F.M.
MEPS Release notes 18.6.2022
Uppdatering av nya fuktprotokollet För en tid sedan släppte vi det nya fuktprotokollet i MEPS och har sedan dess samlat in feedback. Det vi fick mest önskem...
Ons, 8 juni, 2022 at 2:52 E.M.
MEPS release notes 14.5.2022
Besiktningar sparas automatiskt  Nu blir alla besiktningar som inte sparats vid utloggning i besiktningsappen automatiskt sparade nästa gång användaren log...
Mån, 26 sep., 2022 at 11:11 F.M.
MEPS Release notes 9 april 2022
Se typ av skada vid uppdragsinbjudan Nu kan man vid en inbjudan till ett MEPS-uppdrag se i e-posten vilken typ av skada som uppdraget gäller. Tidigare har ...
Ons, 8 juni, 2022 at 8:43 F.M.
MEPS Release Notes 12 mars 2022
Levande fuktprotokoll i MEPS Tidigare har ett fuktprotokoll i MEPS varit knutet till en viss besiktning. När besiktningen har slutförts så har fuktprotokol...
Fre, 4 mar., 2022 at 11:51 F.M.
MEPS Release Notes 5 Februari 2022
Uppdatering av MEPS materialpriser  Förändringar i marknadens materialpriser har skett. Därför har vi gjort en justering av materialpriserna i MEPS. För at...
Mån, 24 jan., 2022 at 2:16 E.M.