Kodförändringar i MEPS

Vi fortsätter vårt arbete med att uppdatera MEPS kodverk i syftet att förenkla kalkyleringen och uppdatera kodverket mot aktuella arbetsmetoder.

 

Betong 

Koderna för arbete med betong och armering samlas ihop och placeras mer samlat under noden Stomme/Betong & Armering.

 1. Stombeklädnad/Överbetong är nu sammanslagna med Koderna Stomme/Betong under den nya noden Betong & Armering/Betong.
 2. EPS flyttas till Betong & Armering/EPS

Koderna för Betong och EPS ges också nya dimensioner för at ge en mer korrekt beräkning av material och tWu.  

Fabriksbetong ersätts av Betong, XX mm med pumpbil.

Ändringarna för Betong & Armering gäller, Golv, Innervägg och Fasader  

Åtgärder

Under noden Åtgärder samlar vi nu utöver Håltagning också åtgärderna: Kapning, Fräsning, Slipning och Primning.


Arbetsmomentet Primning flyttas ut ur koderna Betong och EPS. I de fall där Primning ska utföras kalkyleras det separat med koden Åtgärder/Primning/Betong-EPS Primning. 


Primning kommer fortsatt att ingå i koden Självutjämnande massor där arbetsmomentet anses vara föreskriven. (Denna kommer att utredas separat i kommande översyn av momentet Primning i självutjämnande massor).


Stålslipning flyttas som åtgärd och alla olika åtgärdsalternativ tas bort på grund av låg användning och komplext sätt att kalkylera. 


Ändringarna för åtgärderna slipning, fräsning och kapning av armering gäller Golv Innervägg, Innertak och Fasader.Uppdaterat utseende i MEPS

Vi har uppdaterat utseendet på följande sidor i MEPS:

 • Om uppdraget
  • Besiktningar
  • Noteringar
 • Besiktning
  • Objektsidan
  • Besiktningsformuläret
  • Sammanfattning
  • Förhandsgranskning av besiktningsrapport


Rotera bild i redigerings/ritverktyget

Vi har gjort det möjligt att rotera bilder även i web-besiktningen