Levande fuktprotokoll i MEPS

Tidigare har ett fuktprotokoll i MEPS varit knutet till en viss besiktning. När besiktningen har slutförts så har fuktprotokollet slutförts. Nu är ett fuktprotokoll i stället knutet till ett uppdrag. Det betyder att man kan hantera och skapa fuktprotokollet både i besiktningen, arbetsordern och direkt i uppdraget. Fuktprotokollet lever under hela uppdragets livstid eller så länge som användaren önskar. Fuktprotokollet kan markeras som slutfört och då genereras en fuktrapport.


Fuktpunkter kan som tidigare sättas ut på en planskiss. Färgen på dessa punkter är numera gula i både MEPS ritverktyg och via Floor Plan Creator-integrationen i MEPS. 


Nya och uppdaterade besiktningsformulär

Natur-, vatten- och brandskador har uppdaterats för att stödja behoven på den finska marknaden. Formulären har utökats med 3 frågor för mindre skador, och 3 nya formulär med ytterligare 4 frågor för omfattande formulär har skapats.


Generellt besiktningsprotokoll

Nu finns ett generellt besiktningsformulär som användaren kan sätta ett eget namn på. Detta kan användas för olika avstämningar eller som protokoll.


Ritverktyget i MEPS

Ritverktyget i MEPS har fått nytt utseende och ger nu ett tydligare stöd vid utsättning av fuktpunkter.


Objektbeskrivning och Praktisk information 

Utseendet på dessa sidor är uppdaterat med bibehållen funktionalitet.


Förändringar i MEPS Skåpkoder 

Vi har gjort förändringar i MEPS koder för skåp. Koderna har anpassats till hur moderna kök är uppbyggda med fler lådor och andra detaljer i köken. Många koder har plockats bort och ersatts av nya. Läs mer via länken:

https://kiinteistot.cabgroup.fi/sv-SE/support/solutions/articles/9000212241-förändringar-i-meps-skåpkoder