Besiktningar sparas automatiskt 

Nu blir alla besiktningar som inte sparats vid utloggning i besiktningsappen automatiskt sparade nästa gång användaren loggar in. Tidigare har det krävts att användaren aktivt öppnat den osparade besiktningen och sparat den manuellt. 


Uppdatering av MEPS materialpriser 

Förändringar i marknadens materialpriser har skett. Därför har vi gjort en justering av materialpriserna i MEPS. För att förstå storleksordningen på prisutvecklingen så bifogas en lista med %-förändring per materialprisgrupp (de vanligaste förekommande). 

Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. 


Se vår instruktionsfilm om hur du importerar egna materialprislistor.


Materialprisgrupp

Förändring i %

Cu-rör och delar

6%

El-Installationsmateriel

15%

Falsade lister/det - förzinkad

0%

Gipsvaror

19%

Gjutna rör och delar

10%

Golvsp/Latex/Sil/Våtr.matr

5%

Inv färg/spackel/glasf.väv

7%

Isolervaror/Mineralull

18%

Järn/metall/fästmaterial

7%

Kablar och ledningar

20%

Kemisk-tekniska varor

8%

Keramiska varor

3%

Linoleum

0%

Material för betong och mureri

9%

Parkett o Laminatgolv

12%

Plastmattor

2%

Plaströr och delar

6%

Profilerad plåt

0%

Sanitetsarmatur

7%

Sanitetsporslin

5%

Snickerier/Skåp/Dörrar mm

1%

Sågade trävaror

9%

Tapeter papper

-6%

Teknisk armatur

7%

Textilmattor

12%

Träbaserade skivor

13%

Tätskiktsvaror/Cellplast

5%

Utvändig färg

5%

Vitvaror

5%

Vävtapeter/Tapeter exklusiva

3%