Uppdatering av nya fuktprotokollet
För en tid sedan släppte vi det nya fuktprotokollet i MEPS och har sedan dess samlat in feedback. Det vi fick mest önskemål om var att kunna ta bort inlagda mätpunkter och mätvärden som inte längre är relevanta från fuktprotokollet. Det är nu möjligt. 

 

En parts status visas i listan med kontaktpersoner
Nu syns det i listan med kontaktpersoner om en part är Klar i uppdraget. Det gör det enklare att se vilka parter som är aktiva i uppdraget. 

 

Ny navigering till besiktningen

Vi har flyttat på landningssidan för besiktningar. Du hittar numera både besiktningar och knappen för att skapa en ny besiktning på sidan Om uppdraget. Se bild:

 Förändringar i MEPS-material

Benämningarna och dimensionerna på de vanligaste MEPS-materialen har uppdaterats för att motsvara de material som används i Finland. Dessutom har priset på 62 material uppdaterats för att motsvara den finska konsumentprisnivån och 50 nya finska material med finska konsumentpriser har lagts till i MEPS materialprislista.

För MEPS finska material görs prisuppdateringar två gånger om året, om inte betydande förändringar i marknadspriser kräver annat. För att få korrekta materialpriser rekommenderar vi att du använder överenskomna eller anpassade materialprislistor. Se ändringarna här