Uppdatering av MEPS materialpriser 

Förändringar i marknadens materialpriser har skett. Därför har vi gjort en justering av materialpriserna i MEPS. För att förstå storleksordningen på prisutvecklingen så bifogas en lista med %-förändring per materialprisgrupp (de vanligaste förekommande). 

 

Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. 


 

Materialprisgrupp

Förändring i %

Cu-rör och delar

1%

El-Installationsmateriel

1%

Falsade lister/det - förzinkad

35%

Gipsvaror

3%

Gjutna rör och delar

1%

Golvsp/Latex/Sil/Våtr.matr

-2%

Inv färg/spackel/glasf.väv

3%

Isolervaror/Mineralull

5%

Järn/metall/fästmaterial

8%

Kablar och ledningar

7%

Kemisk-tekniska varor

0%

Keramiska varor

2%

Linoleum

0%

Material för betong och mureri

1%

Parkett o Laminatgolv

5%

Plastmattor

1%

Plaströr och delar

0%

Profilerad plåt

-8%

Sanitetsarmatur

0%

Sanitetsporslin

0%

Snickerier/Skåp/Dörrar mm

6%

Sågade trävaror

-3%

Tapeter papper

8%

Teknisk armatur

-1%

Textilmattor

2%

Träbaserade skivor

2%

Tätskiktsvaror/Cellplast

5%

Utvändig färg

4%

Vitvaror

2%

Vävtapeter/Tapeter exklusiva

2%