Mitt konto och Vårt Företag

Mitt konto - Kontaktuppgifter, frånvaro, notifieringar och lösenord
Mitt konto Under Mitt konto finner du dina personliga uppgifter. Du kan ange vilka grupper du tillhör samt se vilka roller du tilldelats.Grupper sk...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:42 F.M.
Vårt företag - Kontaktuppgifter
Vårt företag Under fliken Vårt företag finner du uppgifter om ditt företag, till exempel ditt CID (Meps licensnummer). Observera att du behöver medd...
Tis, 15 mar., 2022 at 11:02 F.M.
Vårt Företag - Grupper och Branscher
Här finns möjlighet att skapa Grupper som till exempel avdelningar eller städer för företaget. Dessa kan sedan kopplas till uppdrag eller användare och und...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:44 F.M.
Vårt Företag - Affärsenheter
Funktionen Affärsenheter i Meps möjliggör att dela upp en organisation så att olika avdelningar (uppdelat på ort eller segment) eller varumärken kan hantera...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:45 F.M.
Vårt Företag - Användare
Meps administratören har behörighet att lägga till eller administrera användare i Meps. Vill du skapa en ny användare klickar du på Lägg till. Klicka på kol...
Mån, 6 sep., 2021 at 12:54 E.M.
Vårt Företag - Försäkringsvillkor
(Gäller endast Försäkringsbolag) Försäkringsbolaget skapar försäkringsvillkor som styr alla avskrivningarna enligt gällande försäkring. Försäkringsbolaget ...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:46 F.M.
Vårt Företag - Avtals- och uppdragsinställningar
Avtalsinställningar Vid fliken Avtalsinställningar väljer du vilken roll företaget ska ha som avtalspart. Du kan vara både Beställare och Utförare (som Huv...
Tis, 14 juni, 2022 at 10:57 F.M.
Vårt Företag - Mallar
Under fliken Mallar listas de mallar som personer på företaget har skapat från olika uppdrag. Mallar är en samling koder som kan väljas in i ditt företags k...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:47 F.M.
Vårt Företag - Materialprislistor
Materialprislistor importeras från Excelfiler som byggvaruleverantören kan tillhandahålla. En materialprislista kan finnas i flera versioner med olika start...
Fre, 9 apr., 2021 at 9:23 F.M.
Vårt Företag - Standardtexter
Under Standardtexter kan du skapa kategorier med texter som du enkelt kan infoga i till exempel utskrifter och besiktningar. Skapa din standardtext g...
Fre, 6 nov., 2020 at 10:48 F.M.