Meps administratören har behörighet att lägga till eller administrera användare i Meps. Vill du skapa en ny användare klickar du på +Användare. Klicka på kolumnrubriken vid Namn eller Användarnamn för att sortera listan i stigande eller fallande ordning.Fyll i uppgifter om användaren samt bocka för de roller som användaren ska ha. När du klickar på Skapa användare skickas ett mejl, med en länk för aktivering av kontot, till angiven e-postadress.
Bocka i Uppdragsmottagare på organisationen för den/de användare som ska ta emot nya uppdrag när en beställare inte valt en kontaktperson för uppdraget. Denna mottagare kommer att bli aviserad och ha möjlighet att acceptera uppdragsinbjudningar.Om en användare ska kunna utföra besiktningar behöver Utför besiktning vara i bockat och minst en Utgångsadress vara angiven. Meps administratören kan också lägga in frånvaro på en användare.