Avtalsinställningar

Vid fliken Avtalsinställningar väljer du vilken roll företaget ska ha som avtalspart. Du kan vara både Beställare och Utförare (som Huvudentreprenör) eller enbart en av rollerna (som Försäkringsbolag eller Underentreprenör).


Här kan du även skapa Fördefinerade texter som kan användas i avtalen.Uppdragsinställningar

Under Uppdragsinställningar väljer du vilka roller du kan ha i ett uppdrag. Om företaget kommer att ha flera roller väljer du Alla.