Mepsin pääkäyttäjillä on oikeudet lisätä, hallinnoida ja poistaa Mepsin käyttäjätilejä. Kun haluat lisätä uuden käyttäjän, klikkaa +Käyttäjä. Kun haluat lajitella listan nousevaan tai laskevaan järjestykseen nimen tai käyttäjänimen mukaan, klikkaa kyseistä sarakeotsikkoa.Täytä käyttäjätilin tiedot ja valitse ne roolit, jotka käyttäjätilillä tulee olla. Valitse Hankkeen vastaanottaja organisaatiossa käyttätileille, jotka ottavat hankekutsun vastaan. Muussa tapauksessa hankekutsu ohjautuu kaikille yrityksen käyttäjätileille. Kun klikkaat Luo käyttäjä, järjestelmä lähettää käyttäjätilin määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen viestin, joka sisältää tilin aktivointilinkin.Jos käyttäjä tekee kartoituksia, tulee käyttäjätilillä valita Tekee tarkastuksia ja lisäksi on määriteltävä  lähtöosoitte.