Oppdrag

Oppdrag - Oppdragslisten
Du kommer først til fanen Oppdrag når du logger inn i Meps og som standard vises Mine oppdrag, men du kan også se alle bedriftens oppdrag. I venstre kolonne...
Thu, 23 Nov, 2023 ved 2:20 PM
Oppdrag - Om Oppdraget
Du finner kontaktinformasjon for det aktuelle oppdraget under Om oppdraget. Her kan du se  befaringer, aktiviteter og hendelser. Du kan selv opprette forskj...
Tue, 11 Aug, 2020 ved 2:04 PM
Oppdrag - Objektsbeskrivelse
Objektsbeskrivelse inneholder en beskrivelse av oppdraget med innstillingsparametere og omfanget av arbeid eller skade. For å lese om dette se Regler og ret...
Tue, 24 Sep, 2019 ved 10:05 AM
Oppdrag - Parter i oppdraget
Hovedentreprenøren sender i sin tur en invitasjon til de underentreprenørene som han vil ha med i oppdraget. Dette gjøres via de avtalene som hovedent...
Tue, 11 Aug, 2020 ved 2:05 PM
​​​​​Oppdrag - Forsikringssak
Under Forsikringssak finner du opplysninger om forsikringen, for eksempel type skade, skadedato og beskrivelse av skaden.  Egenandel og gjeldende forsikrin...
Thu, 19 Sep, 2019 ved 2:04 PM
Underoppdrag for Forsikringsselskap
Et forsikringsselskap kan aktivere funksjonen for Underoppdrag i et oppdrag. Dette gjør det mulig å opprette nye underoppdrag som er knyttet til hovedop...
Mon, 26 Feb, 2024 ved 10:56 AM
Oppdrag - Praktisk informasjon
Her legger du inn Praktisk informasjon om objektet. Befaringsteknikker eller en annen part i oppdraget kan informere om viktige opplysninger.  Disse opply...
Thu, 26 Sep, 2019 ved 4:19 PM
Oppdrag – Tildel befaring
Ved hjelp av kartstøtten kan du velge den personen som ligger nærmest skadestedet eller har færrest befaringer. Teknikerens initialer viser hvor personen be...
Mon, 23 Sep, 2019 ved 1:52 PM
Oppdrag – Redigere befaring
Under Befaring kan du legge til en ny befaring og personen i bedriften som skal utføre befaringen. Hvis du oppretter en befaring og svarer på spørsmål i skje...
Thu, 19 Sep, 2019 ved 2:16 PM
Oppdrag - Kundesiden
Hvorfor MEPS Kundeside gir personer som ikke har MEPS-lisens, men som har behov for innsikt i et MEPS-oppdrag, mulighet til å få innsyn.  Primært fokus ...
Mon, 13 Nov, 2023 ved 10:08 AM