Under Forsikringssak finner du opplysninger om forsikringen, for eksempel type skade, skadedato og beskrivelse av skaden.

 Egenandel og gjeldende forsikringsvilkår legger du inn under Forsikringsvilkår samt også forsikringstaker hvis dette er en annen person enn den som er ansvarlig for objektet.