Her legger du inn Praktisk informasjon om objektet. Befaringsteknikker eller en annen part i oppdraget kan informere om viktige opplysninger.

 Disse opplysningene er tilgjengelig for alle partene i oppdraget. De står oppført på arbeidsordren.