Under Försäkringsärende finns uppgifter om försäkringsärendet, såsom typ av skada, skadedatum och skadebeskrivning.

Självrisk och gällande försäkringsvillkor lägger du in under Försäkringsvillkor samt även försäkringstagare om denna är annan person än den som ansvarar för objektet.