Uppdatering av MEPS materialpriser 

Förändringar i marknadens materialpriser har skett. Därför har vi gjort en justering av materialpriserna i MEPS. För att förstå storleksordningen på prisutvecklingen så bifogas en lista med %-förändring per materialprisgrupp (de vanligaste förekommande). 

 

Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. Se vår instruktionsfilm om hur du importerar egna materialprislistor.

 

 

Materialprisgrupp

%-förändring december 2023

Cu-rör och delar

0,0%

El-Installationsmateriel

0,3%

Falsade lister/det - förzinkad

1,9%

Gipsvaror

-5,9%

Gjutna rör och delar

0,0%

Golvsp/Latex/Sil/Våtr.matr

6,2%

Inv färg/spackel/glasf.väv

3,3%

Isolervaror/Mineralull

-1,3%

Järn/metall/fästmaterial

0,2%

Kablar och ledningar

0,1%

Kemisk-tekniska varor

2,3%

Keramiska varor

2,5%

Linoleum

0,0%

Material för betong och mureri

7,7%

Parkett o Laminatgolv

-0,3%

Plastmattor

0,9%

Plaströr och delar

0,0%

Profilerad plåt

1,2%

Sanitetsarmatur

0,0%

Sanitetsporslin

0,0%

Snickerier/Skåp/Dörrar mm

4,3%

Sågade trävaror

1,2%

Tapeter papper

4,7%

Teknisk armatur

0,0%

Textilmattor

-11,7%

Träbaserade skivor

0,9%

Tätskiktsvaror/Cellplast

3,1%

Utvändig färg

2,5%

Vitvaror

1,3%

Vävtapeter/Tapeter exklusiva

3,0%

 

 

Gilla-knappen tas bort i meddelandefunktionen

Möjligheten att "Gilla" ett meddelande tas bort, eftersom knappen orsakade oklarheter i kommunikationen.

 

Skadenummer i ämnesraden på MEPS notifieringsmail

I samtliga notifieringsmejl som skickas ut från MEPS inkluderas nu skadenummer i ämnesraden, när sådant finns angivet.  Detta för att man lättare skall se vilket ärende ett notifieringsmejl hänvisar till.

 

Flytta bilder i en besiktning i MEPS webbversion

Nu går det att flytta bilder mellan delar i en pågående besktningsrapport i MEPS. Detta har tidigare endast kunnat göras i appen. Så länge man inte avslutat sin besiktning, kan man i förhandsgranskningen av rapporten markera bilder och välja "Flytta till.." eller "Ta bort" för de markerade bilderna.