För att lättare kunna planera dina uppdrag är det bra att registrera om en användare är frånvarande. Du eller Mepsadministratören kan anmäla frånvaro under Anmäl frånvaro. 
Klicka på knappen Lägg till, ange tidsintervall och vikarie och klicka på Spara.
Framtida registrerad frånvaro visas i listan under Frånvaro.
Klicka på Radera för att ta bort en händelse.