Aktiviteter för projektplan som tidigare skapades under Aktiviteter är flyttade till Arbetsorder. 

Ex. Nymontering, Rivning, Sanering och AvfuktningDe aktiviteter som inte planeras utan markeras med en tidsstämpel finns kvar under Aktiviteter.

ex. Startmöte, Kontakta kund, Kostnad/Ersättning godkänd av kund.


När arbetsorder används för att presentera en tidsplan kan de användas på samma sätt som tidigare. De tilldelas start och slutdatum utan ytterligare innehåll. När de klarmarkeras sparas de datum som är angivna i företagets statistikrapporter.


Det är också möjligt att skapa flera arbetsorder för en projektdel. Därmed kan man få en bättre överblick över vilka delar i projektet som är planerade, påbörjade eller slutförda. Den övergripande aktiviteten Nymontering blir klarmarkerad i statistiken när alla arbetsorder för Nymontering är slutförda. Precis som tidigare kan funktionen arbetsorder också användas tillsammans med Hantverkarrollen och work.meps.net.


Dessa funktioner hittar du mer information om här: FILMER - Presentation och Genomgång MEPS Arbetsorder