Hankesuunnittelun toimenpiteet, jotka aikaisemmin luotiin kohdassa Toimenpiteet, on nyt siirretty kohtaan Työtilaus. Nämä toimenpiteet ovat purku, kuivaus, puhdistus, jälleenrakennus.Ne toimenpiteet, joita ei suunnitella, vaan merkitään aikaleimalla, jäävät hankkeen toimenpiteisiin. Nämä toimenpiteet ovat aloituspalaveri, lopetuspalaveri, työt paikan päällä suoritettu ja asiakas ottanut työn vastaan.

 

 

 

Kun työtilauksia käytetään aikataulun esittämiseen, voidaan sitä käyttää samalla tavalla kuin ennenkin. Työtilaukselle annetaan aloitus- ja lopetuspäivämäärät ilman lisäsisältöä. Kun työtilaus merkitään valmiiksi, tallennetaan yrityksen tilastoraportteihin päivämäärä, jolloin työtilaus on merkitty valmiiksi.

 

On myös mahdollista luoda useita työtilauksia yhdelle työvaiheelle. Näin on mahdollista saada parempi yleiskuva työvaiheen eri osien aikataulutuksista.

 

 


Toimenpide (esim. Uusiminen) merkitään tilastoissa valmiiksi, kun työtilauksen kaikki toimenpiteet (esim. Uusiminen) on merkitty valmiiksi. 


 

Kuten ennenkin, työtilaustoimintoa voidaan käyttää myös Rakentaja-roolin ja work.meps.netin yhteydessä.