Partnernätverk

Partnernätverket är en ny funktion som ger en översikt av dina samarbetspartners i systemet. Du får en överblick av hur många uppdrag som är öppna för varje partner. Du har också möjlighet att pausa en partner i systemet. Överblick och pausning kan ske på både organisations- och affärsenhetsnivå. Funktionen innebär också en ny vy för inbjudan av partner. 


--> Läs mer om partnernätverket här. 


 

Nya koder för Fuktisolering

Vi har sett över koderna för Fuktisolering, och justerat dessa. Sättet att kalkylera vid hörnförstärkningar och rörgenomföringar har ändrats. 

--> Läs mer om de ändringar som gjorts här