Sammanställningar som visas i kalkylvyn

Nu finns alla kostnadssammanställningar som finns under ”Om uppdraget” även i kalkyleringen. Undantaget är Materiallistan, som kommer snart i en ny version. De val som finns för respektive sammanställning görs direkt i kalkylvyn. Man kan även välja om man vill ladda ner sammanställningen eller öppna den i en ny flik.

”Antal utrymmen som detta” tillbaka i icke försäkringsärenden:

Möjligheten att kunna ange ”Antal utrymmen som detta” är tillbaka. Den finns i kalkyleringen under ”Mått och ytor”. Funktionen har efterfrågats i uppdrag som inte är försäkringsärenden och har därför aktiverats igen för den typen av ärenden. 

Nytt utseende på besiktningsrapporten

Besiktningsrapporten är uppdaterad utseendemässigt. Formulärfrågorna och övrig text har komprimerats för att spara plats. Bilder och texter till bilder har fått en ny struktur.

Nytt utseende vid tilldela besiktning (alla marknader)

I vårt fortsatta arbete med att uppdatera alla vyer släpper vi nu Tilldela besiktning i ett kompaktare format.

Uppdatering av koder för Värme & Sanitet (f.d. Rör)

Nu lanseras en omfattande uppdatering av MEPS Rör-koder. Koderna har ändrats i samarbete med MEPS-användare i branschen, för att bättre anpassas till aktuella arbetsmetoder. Förändringen innebär att ni som använder rör-koder delvis kommer behöva lära om. Kategorin byter namn till Värme & Sanitet.

De gamla rörkoderna kommer leva parallellt med de nya Värme & Sanitet-koderna under en period, så att alla ska få chansen att hinna lära sig.


Läs mer här om den nya kodstrukturen.