Nytt filnamn på besiktningar

För att det ska bli enklare att särskilja olika nedladdade besiktningsrapporter har vi lagt till adress och slutdatum i filnamnet. Visning av besiktningsrapport i arbetsorder innehåller också slutdatum för att kunna särskilja om det finns fler rapporter.

 

Lägg till flera foton i besiktningsappen även för iOS
 Nu går det att importera flera bilder åt gången till en besiktning även för iOS.

 

Kalkylering: ”Antal utrymmen som detta” tas bort

Möjligheten att välja ”Antal utrymmen som detta” har tagits bort både i kalkyleringen och i besiktningsappen. Detta eftersom funktionen ibland använts felaktigt och behovet av en sådan funktion anses väldigt litet.

 

Besiktningar kan inte längre skickas in för ersättningsbeslut utan att slutföras

Numera blir besiktningar som skickas till beställare/försäkringsbolag för att det ska tas ett ersättningsbeslut, automatiskt satta som slutförda. Tidigare har det varit ett problem att besiktningar glömts bort att slutföras då det varit möjligt att enbart skicka in för att få ett ersättningsbeslut.

 

Ändring i beräkning för Åldersavdrag

En ändring har införts vad gäller beräkning av Åldersavdrag. Detta för att beräkningen av Åldersavdrag ska stämma med ordinarie praxis på finsk marknad. Ändringen innebär att ”Årtal för driftsättning/installation av läckt rör/apparat/cistern” blir styrande för Åldersavdragen såvida man inte satt ett årtal på en specifik kod. 

 

Tidigare var årtal på utrymme eller position styrande om dessa angavs i uppdraget.

Ändringen kommer att påverka alla kalkyler i MEPS vilket kan innebära att live-kalkylen i gamla uppdrag ändras. Uträkningar som visas i ögonblicksbilder påverkas dock inte