Tarkastusraportin uusi tiedostonimi

Jotta ladatut tarkastusraportit olisi helpompi erottaa toisistaan, olemme lisänneet tarkastusraportin tiedostonimeen hankkeen osoitteen ja tarkastusraportin valmistumispäivämäärän. Nämä tiedot näkyvät myös hankkeen työtilauksissa sekä kuvissa ja asiakirjoissa olevissa tarkastusraporteissa. Muutos koskee marraskuun versiojulkaisun jälkeen valmistuneita tarkastusraportteja.

 

Useiden kuvien lisääminen tarkastussovelluksessa mahdollista iOS-käyttöjärjestelmässä
 Nyt on mahdollista tuoda kerralla useampia kuvia tarkastukseen tarkastussovelluksella, jota käytetään iOS-käyttöjärjestelmässä. Kerralla tuotavien kuvien enimmäismäärä on 10 kpl.

 

Laskelma: ”Tällaisten tilojen lukumäärä” poistetaan

Mahdollisuus valita ”Tällaisten tilojen lukumäärä” on poistettu sekä laskelmasta että tarkastussovelluksesta. Toiminto on poistettu, koska sitä on käytetty väärin, ja sen käyttötarpeen katsotaan olevan hyvin vähäistä

 

Tarkastuksia ei voi lähettää päätettäväksi ilman tarkastuksen suorittamista loppuun

Tarkastuksia ei voi enää lähettää tilaajalle/vakuutusyhtiölle korvauspäätöksen tekemistä varten ilman, että tarkastus merkitään loppuun suoritetuksi. Aikaisemmin on ollut mahdollista lähettää tilaajalle/vakuutusyhtiölle luonnostilassa, ja siten muokattavissa oleva tarkastusraportti.

 

Muutos ikävähennyksen laskennassa

Ikävähennysten laskemiseen on tehty muutos, jolla varmistetaan, että laskelman ikävähennys on yhdenmukainen toteutettavan vähennyskäytännön kanssa. Muutos tarkoittaa, että ”Vuotaneen putken/laitteen/säiliön käyttöönotto-/asennusvuosi” tulee määrääväksi ikävähennystekijäksi, ellei yksittäiselle koodille aseteta poikkeavaa ikävähennysperusteen vuosilukua.

 

Aikaisemmin vuosiluku tilan Mitat ja alat -osion tilan sekä tilan pinnan kohdassa ”Pintakerrosten/asennusten asennusvuosi” vaikutti laskelman ikävähennyslaskentaan.

 

Muutos tulee vaikuttamaan kaikkiin MEPS-laskelmiin, myös vanhojen hankkeiden laskelmiin. Sen sijaan hankkeiden tilannekuvien laskelmiin muutos ei vaikuta.