Bildtext i Arbetsorder Beta
Nu går det att skriva en förklarande text på bilder i vår nya funktion Arbetsorder Beta. Dessa visas i MEPS Bilder och dokument och i kalkyleringen. Detta gör det enklare att hantera och visa bilder i MEPS.

 

Förbättring i meny för bilder och dokument
Menyn i Bilder och dokument har förbättrats och förtydligats genom att rubriker och mappar är lättare att skilja åt.

 

Föra över flera bilder samtidigt i appen 

I MEPS Besiktningsapp går det nu att markera flera bilder samtidigt i kamerans bildgalleri och överföra dessa till en besiktning. Initialt funkar detta endast för Android.

 

Färger i kalkylering och granskning - lanseras under juni månad 

Vi har ändrat sättet MEPS signalerar att det skett förändringar på kodraden i MEPS kalkylering. Om du ändrar ett förvalt material på kodraden till ett annat material, kommer det från och med nu att uppmärksammas genom en gul markering. Samma sak kommer ske om du ändrar en förvald bransch till en annan bransch. Tidigare var markeringen röd. (Om du väljer Kontantreglering som bransch kommer det dock inte bli någon markering).

Förändringen är en del av vårt arbete med att justera hur färger ska signalera olika företeelser i MEPS. Fler liknande färgändringar planeras framöver i kalkyleringen och granskningen.