Kuvatekstit Työtilaukset Betassa
Nyt on mahdollista kirjoittaa kuvia selventävää tekstiä Työtilaukset Beta -toiminnossa. Kuvat teksteineen näytetään MEPS-hankkeen kuvissa ja asiakirjoissa sekä laskelmassa. Tämä yksinkertaistaa kuvien käsittelyä ja katselua.

 

Parannus kuvien ja asiakirjojen valikkoon
Kuvat ja asiakirjat -valikkoa on parannettu ja selkeytetty uusin otsikoin.

 

Useiden kuvien siirtäminen sovellukseen samanaikaisesti 

Nyt on mahdollista merkitä useita kuvia laitteen kameran kuvagalleriassa ja siirtää ne kerralla MEPS-tarkastussovelluksen tarkastukseen. Toistaiseksi useiden kuvien siirtäminen on mahdollista ainoastaan Android-laitteissa.

 

Värit laskelmassa ja laskelman tarkistamisessa - julkaistaan kesäkuun aikana

Olemme muuttaneet tapaa, jolla MEPS ilmoittaa laskelman koodirivillä tapahtuneista muutoksia. Jos vaihdat koodirivin MEPS-materiaalin toiseksi materiaaliksi, merkitään se jatkossa keltaisella merkinnällä. Samoin tapahtuu, jos muutat koodirivin oletustoimialan toiseksi toimialaksi. Aikaisemmin merkintä oli punainen. (Jos valitset toimialaksi kertakorvauksen/käteisen, siitä ei aiheudu mitään merkintää.)

Muutoksilla pyrimme viestittämään eri värein tapahtumista MEPSissä. Enemmän vastaavia värimuutoksia suunnitellaan laskelmaan ja laskelman tarkistukseen.