Det är uppgiftsägarens ansvar att personuppgifter i Meps är korrekta och aktuella.

En uppgiftsägare är en person på en organisation som har fått mandat från personuppgiftsansvarig att bestämma över datat.En uppgiftsägare har någon av följande roller i något utav Meps system:

- Meps Administratör
- Meps AvtalsadministratörAdministratören behöver regelbundet göra följande: 


Användare som inte längre ska ha tillgång till licensen behöver tas bort (kalkylhistorik kopplad till användaren kommer att finnas kvar i systemet).
Om användaren är kontaktperson i något uppdrag behöver man manuellt uppdatera dessa med ny kontaktperson


  • Gå till Vårt företag
  • Gå till Användare
  • Klicka på papperskorgen till höger om användaren
  • Svara Ja, ta bort på frågan om du vill ”Ta bort användaren?”


Användare där kontaktuppgifter behöver uppdateras:


  • Gå till Vårt företag
  • Gå till Användare
  • Klicka på användare som behöver uppdateras
  • Korrigera kontaktuppgifterna
  • Ändringarna sparas direkt