Tarkastus voidaan tehdä MEPSin tarkastussovelluksessa tai selainsovelluksessa meps.net. Huonetilat voi lisätä vain tarkastussovelluksessa. Tarkastussovelluksen voi ladata kaupasta (Google Play, App Store, Microsoft Store) älypuhelimeen, tablettiin ja Windows-työasemaan. Sovellus löytyy kaupasta yleensä nimellä mepsinspection.


Jos laite tukee puhetoimintoa, voi kyseistä toimintoa käyttäen tarkastussovelluksessa muuttaa puhutun tekstin tarkastuslomakkeeseen kirjoitetuksi tekstiksi.


Tarkastajan käyttäjätilin asetukset


Tarkastuksia tekevän käyttäjätilin asetuksissa tulee olla määritelty Tekee tarkastuksia? = Kyllä. Tämän valinnan jälkeen käyttäjätilissä aktivoituu Lähtöosoitteet. Tarkastajan käyttäjätiliin tulee määritellä myös lähtöosoite, koska se vaaditaan, jotta tarkastuksen voi osoittaa tarkastajalle.


Miten tarkastus luodaan ja osoitetaan tarkastajalle

Ohje: Miten tarkastus luodaan ja osoitetaan tarkastajalle


Miten tarkastuksen tarkastaja vaihdetaan

Ohje: Miten tarkastuksen tarkastaja vaihdetaan


Miten valmista tarkastusta jatketaan

Ohje: Miten valmista tarkastusta jatketaan


Miten teen tarkastuksen ilman internetyhteyttä

Ohje: Miten teen tarkastuksen ilman internetyhteyttä


Miten teen pohjapiirroksen Floor Plan Creatorilla

Ohje: Floor Plan Creator - Pohjapiirroksen tekeminen

Ohje: Floor Plan Creator - Asetukset


Tarkastuksen tekeminen MEPSin tarkastussovelluksella


Tarkastussovelluksen aloitussivulla klikkaa otsikon Luonnos alla olevasta listasta sitä kohdetta, jonka tarkastuksen haluat tehdä.

Kohde-sivulla ota tarkastusraportin kansikuva. Kansikuvasta muodostuu myös hankkeen kansikuva.

Kohdassa Tarkastuksen tyyppi voit vaihtaa tarkastuslomakkeen klikkaamalla tarkastuksen tyypin nimeä (alla Vesivahinko), jolloin avautuu valikko, josta voit vaihtaa tarkastuksessa käytettävän lomakkeen. Jos olet ennen lomakkeen vaihtamista täydentänyt lomakkeeseen tietoja, kopioituvat uuteen lomakkeeseen vain ne lomakekohdat, jotka molemmat lomakepohjat sisältävät. Muut jo kirjatut tiedot katoavat.

Yhteyshenkilöt-sivulla näet hankkeen yhteyshenkilöt yhteystietoineen, määrittelet tarkastuksessa läsnäolleet henkilöt ja voit myös lisätä tarkastuksessa läsnäolleita henkilöitä yhteystietoineen.

Lomake-sivulla valitse lomakekohta / -kysymys, johon haluat ottaa videoita tai kuvia laitteesi kameralla tai lisätä videoita / kuvia laitteesi kuvakansioista. Voit myös lisätä vakiotekstejä ja muokata niitä tekstikentässä tarvittaessa tai kirjoittaa vapaata tekstiä tekstikenttään.

Kosteusmittaus / Pohjapiirros -sivulla lisää mittauspiste klikkaamalla +Mittauspiste.

Uusi mittapiste: Mittauspisteen numeron määrittelee järjestelmä mittauspisteiden tekojärjestyksessä. Määrittele mittauspisteen kohta, materiaali, mittausmenetelmä, korkeus, syvyys, tavoitearvo ja kuvaus niiltä osin kuin se on tarpeellista. Jos haluat lisätä vain mittauspisteen, valitse Lisää. Jos haluat lisätä mottauspisteen ja sille mittausarvon suoraan, niin valitse Lisää mittausarvo suoraan.

Uusi mittausarvo: Anna mittauspisteen mittausarvolle tarvittavat tiedot ja klikkaa Lisää.

Voit lisätä mittauspisteelle lisää mittausarvoja klikkaamalla +Mittausarvo.

Klikkaamalla mittauspisteen kolmea pistettä (...) voit poistaa mittauspisteen tai muokata sitä. 

Mittauspisteen poistaminen poistaa myös sen mittausarvot.

Klikkaamalla mittausarvon roskakorikuvaketta voit poistaa mittausarvon.

Pohjapiirros koskee koko hanketta ja se ei siis ole tarkastuskohtainen. Älä siis poista pohjapiirrosta tarkastusraportilta, koska samalla poistat sen koko hankkeesta.


Voi tehdä pohjapiirroksen MEPSin tarkastussovellukseen integroidulla Floor Plan Creator -pohjapiirrostyökalulla, MEPSin omalla piirrostyökalulla tai ottamalla kuvan pohjapiirroksesta ja muokkaamalla sitä MEPSin tarkastussovelluksessa.


Floor Plan Creatorin osalta katso ohjeet Floor Plan Creator - Asetukset ja Floor Plan Creator - Pohjapiirroksen tekeminen.


Jos haluat piirtää pohjakuvan MEPSin tarkastussovelluksella tai ottaa kuva pohjakuvasta, klikkaa kolmea pistettä(...) kohdassa Pohjapiirrokset. Valitse Luo piirros, kun haluat piirtää pohjakuvan, Valitse kuvagalleriasta, kun haluat valita pohjakuvan laitteesi kuvakansioista, ja Ota kuva, kun haluat ottaa kuvan pohjakuvasta.

Valitsit minkä vaihtoehdon tahansa, niin käytettävissäsi on MEPSin tarkastussovelluksen piirrostyökalut.

1 - Suora viiva

2 - Mittajana ja teksti

3 - Vapaa piirto

4 - Väritys

5 - Ympyrä

6 - Soikio

7 - Suorakulmio

8 - Nuoli

9 - Piste

10 - Teksti

11 - Kuvan leikkaustyökalu

12 - Mittauspiste

13 - Viimeisimmän merkinnän poisto


Kaksoisklikkaamalla kuvaketta avautuu valikko, jossa voit määritellä viivan paksuuden / kuvakkeen koon / tekstin suuruuden, kuvakkeen värin ja onko kuvakkeen piirrosalue täytetty, viivattu tai täytetty ja viivattu.

Tilat-sivulla lisäät tarkastukseen huonetilat. 

Valitse tarkastukseen lisättävä huonetila.

Lisää huonetilalle mitat.

Tarkenna huonetilan mittoja ja lisää tarvittavat muut tiedot. Huonetilojen tarkennukset teet lattian, seinän ja katon osalta klikkaamalla TARKENNA ja tekemällä tarvittavat tarkennukset ja vähennykset.

Kuvagalleriassa voit käsitellä kuvia ja lisätä kuvatekstejä.

Klikkaa kuvaa jota haluat muokata.

Oranssissa ylävalikossa on valittavissa MEPSin tarkastussovelluksen työkalut sekä kuvan kopiointi, siirto ja poisto. Voit myös kirjoittaa kuvalle kuvatekstin.

Valitsemalla oranssista ylävalikosta nuolikuvakkeen...

...voit valita kuvan tai kuvat, jonka / jotka haluat siirtää lomakkeen toiseen kohtaan, kopioida, viedä laitteen kansioon tai poistaa.

Kun tarkastus on valmis, valitse Tarkista ja päätä tai Tallenna ja sulje. Jos päätät tarkastuksen, ei tarkastus ole enää muokattavissa.


Tarkastuksen muokkaaminen selainsovelluksessa meps.net


Hankkeen Tietoja hankkeesta -välilehden kohdassa Tarkastukset klikkaa luonnostilassa olevaa tarkastusriviä.

Muokkaa tarkastus valmiiksi ja Suorita tarkastus loppuun.