Hankkeen sivulla Tietoja hankkeesta kohdassa Tarkastukset klikkaa tarkastusrivillä ”◦◦◦” ja valitse Kopioi.Kopioidaanko tarkastus -kysymykseen vastaa Kyllä, jatka.Klikkaa Luonnos-tilassa olevalla tarkastusrivillä ”◦◦◦” ja Vaihda tarkastajaa.Ohje tarkastuksen osoittamisesta tarkastajalle.