Ändringar i Mepsträdet

MEPS Verktyg som förklarar kod-ändringar
Vårt nya verktyg visar på ett lättöverskådligt sätt vilka koder som tagits bort eller ändrats i MEPS. Det visar också vilka befintliga eller nya koder som e...
Tis, 21 feb., 2023 vid 12:49 E.M.
Förhandsinformation: Ny kodstruktur för bransch EL
Bakgrund Som ett resultat av den periodvisa utvärderingen av bransch EL som CAB utfört har en helt ny kodstruktur för EL tagits fram. I samband med detta h...
Ons, 21 feb., 2024 vid 11:08 F.M.
Förändringar i MEPS Skåpkoder
Vi har gjort förändringar i MEPS koder för skåp. Koderna har anpassats till hur moderna kök är uppbyggda med fler lådor och andra detaljer i köken. Många ko...
Tis, 1 mar., 2022 vid 3:03 E.M.
Ändringar i Kategorier och arbetsstycken i Meps
Klicka här för att ladda ner en Excelfil med ändringar i Kategorier och arbetsstycken
Tis, 9 feb., 2021 vid 3:27 E.M.