I högerfältet kan du titta på information om kalkylen och filtrera ut de koder du önskar se.


Bilder


Bilderna som visas är de som i besiktningen har angetts
som bilder i detta utrymme.

Nya bilder placeras i utrymmet i uppdragets låda 

"Bilder och Dokument"

Klicka på länken för att komma direkt till bildlådan.Noteringar


Noteringar från besiktningens beskrivning av utrymmet.

Noteringarna kan redigeras och kompletteras
.


Filter


Välj kriterier för att filtrera kalkylens Positioner,
Grupper och koder.
Kalkylöversikt - sammanställning


Kalkylöversikten visar en sammanställning av kalkylens
ekonomi och arbetsmängder per utförare och bransch.

Klicka på länken till de berörda utskrifterna för att få en
komplett redovisning.