• Gå till fliken Uppdrag
  • Klicka på +Uppdrag

  • Ange uppgifter om objektet i fliken Objektsbeskrivning
  • Klicka på +Adress för att lägga till en adress samt fyll i kontaktpersonens uppgifter


  • Klicka sedan på Spara
  • Fortsätt till fliken Parter i uppdraget. Du har rollen som Huvudentreprenör.
  • Klicka på +Part och lägg till Beställare

  • Välj avtalspart i din lista av avtal, och klicka på Välj…