• Gå til fliken Oppdrag
  • Trykk på +Oppdrag


  • Oppgi informasjon om objektet i fliken Objektsbeskrivelse
  • Trykk på +Adresse for å legge til en adresse samt fyll inn kontaktpersonens informasjon  • Trykk på Lagre
  • Fortsett til fliken Parter i oppdraget. Du har rollen som Hovedentreprenør.
  • Trykk på +Avtalepart og legg til Bestiller  • Velg avtalepart i listen av avtaler og trykk på Velg