När du står i uppdraget:

Välj arbetsorder (1) i vänstra menyn

Välj utförare (2) för arbetsorder

Klicka på Skriv ut (3)Skriv i eventuellt namn på hantverkaren. (4)

Skriv i eventuell information till hantverkare. (5)

Markera de arbetsmoment som du vill filtrera. (6)Scrolla längst ner på sidan och klicka på Skriv ut arbetsorder