Fem steg till avtal med Underentreprenör (UE)


1. Avtalsansvarig och avtalsinställning


Gå till Vårt Företag och klicka på Användare.
Markera behörigheten Avtalsansvarig.Gå till Vårt Företag och Avtalsinställningar.

Markera Vi skapar avtal som beställare.
2. Skapa avtal


Lägg till ett nytt avtal genom att klicka på [+Avtal]

Välj företagets roll i avtalet. Ni är Beställare.
3. Välj utförare


Sök och välj rätt MEPS-företag. Välj kontaktperson och fastställ avtalsparter.Avtal mot företag som inte använder MEPS.

Ange Underentreprenörens namn och övriga företagsuppgifter.Välj kontaktperson för avtalet på företaget och fyll i uppgifter om underentreprenören. Klicka sedan på Fastställ avtalsparter.4. Fyll i alla uppgifter i avtalet


Avtalsnamnet är viktigt.

Du kommer med tiden att få många avtal. Då är det bra om du kan söka på avtalsnamnet i din lista.


Fyll i övriga uppgifter för avtalet5. Skicka för godkännande och Godkänn avtal


Avtal med ett annat MEPS-företag skickas i MEPS och ett aviseringsmejl går ut till avtalsansvariga på företaget att ett nytt avtal finns att godkänna.

Avtalet blir giltigt att använda när mottagaren har godkänt avtalet.

Mottagaren kan inte redigera avtalet utan måste välja Föreslå justering.


Avtal med icke MEPS-företag godkänner du själv. Det skickas inget meddelande till företaget från MEPS.