Kom igang med MEPS

Hva må fylles ut i vår bedrift?
Navn på din bedrift Det er dette bedriftsnavnet som er synlig for andre selskaper i MEPS. Dine bestillere kan søke på ditt bedriftsnavn når de skal sende ...
Thu, 28 Mar, 2019 at 11:29 AM
Hvilke avtaler trenger dere?
Du må ha gyldige avtaler med alle parter For at kalkylen skal gi rette verdier i alle deler må det finnes en avtale mellom Hovedentreprenøren (HE) og alle ...
Thu, 28 Mar, 2019 at 1:04 PM
Hvordan skaper jeg en avtale med en underentreprenør (UE)?
Fem steg til avtale med Underentreprenør (UE) 1. Avtaleansvarlig og avtaleinnstilling Gå til Vår Bedrift og trykk på Brukere. Kryss av for Avtaleansvarl...
Thu, 28 Mar, 2019 at 11:47 AM