Kalkulering

Hvordan søke etter koder i treet?
Velg rommet der kodene skal plasseres. Trykk på [+] Alternativ 1: Trykk på ikonet for treet  Velg ønsket kode fra trestrukturen ved å trykke på nivå...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:48 AM
Hvordan legger jeg til koder med tastaturet?
Når du kalkulerer i den nye kalkylen kan du bruke tastaturets kortkommando for å legge til nye koder. Flytt markøren i kalkylen med tastene J & K. Sk...
Thu, 4 Apr, 2019 at 10:15 AM
Hvordan kopiere koder til et annet rom?
I venstre meny – velg det rommet der du vil plassere nye koder. Trykk på [+] for å få frem kodene. Trykk på ikonet for kopiere. Velg det rommet du vil ...
Thu, 5 Mar, 2020 at 11:33 AM
Hvordan filtrerer jeg i kalkylen?
Du kan velge å filtrere kalkylen.   Trykk på [FILTER] Velg de parametrene du vil filtrere. Skjul filteret ved å trykke på [FILTER] (Kortkommando :...
Thu, 4 Apr, 2019 at 10:22 AM
Hvordan kopiere rader mellom oppdrag?
Marker alle koder og kolonner du vil kopiere. Lag en mal ved å trykke på knappen Gi malen et navn og velg lagre. Lukk oppdraget og åpne den andre kalk...
Thu, 5 Mar, 2020 at 11:33 AM
Hvordan legge til egne rader/egen kode (X-kode)?
Velg Egne koder og [+] Velg type av x-kode X0-X9. Angi all informasjon for koden. Navn, Enhet, Mengde, Pris, Utfører og Bransje. (enheten Timer (h) he...
Thu, 5 Mar, 2020 at 11:33 AM
Hvordan lager jeg en kalkyle for kontantoppgjør?
OBS: Denne instruksen forutsetter at du har opprettet en avtale i Meps med et forsikringselskap. Følg denne instruksen først om du jobber mot et selskap som...
Tue, 31 Mar, 2020 at 9:16 AM