Under Standardtekster kan du lage tekster som du enkelt kan sette inn i for eksempel utskrifter og befaringer.


Opprett din standardtekst ved å klikke på Legg til tekst. 


Angi navn og innhold og klikk på OK for å lagre.