Funksjonen Forretningsenheter i Meps muliggjør å dele opp organisasjonen i ulike avdelinger (delt opp etter by eller segment) eller at varemerker kan administreres separat eller i fellesskap avhengig av tildelingen til de enkelte brukerne. Som administrator har du mulighet til å legge til forretningsenheter og sette disse på andre brukere. Dette benyttes så til å styre med oppdrag og brukere. 


Forretningsenheter gjør det mulig å sette en enhet på pause dersom den er rammet av sykdom eller er overbelastet. Selve pausingen gjøres under Partner Netverk. Les hvordan her.  


Kontakt Meps Support på 22552200 eller support@cabgroup.no for å aktivere funksjonen ForretningsenheterSletting av forretningsenheter 

Her er det du må være bevisst på når du sletter forretningsenheter i Meps: 

Avtaler

Avtaler som er inngått vil ikke kunne sende invitasjoner til den slettede forretningsenheten 


Oppdrag

Kun brukere som tilhørte den slettede forretningsenheten kommer til å ha tilgang til oppdragene som i dag tilhører forretningsenheten. 

Det kan lønne seg å lage en bruker som er laget for å se på gamle oppdrag. Legg il denne brukeren i alle gamle forretningsenheter før du sletter de. Så vil du i alle fall ha en bruker som har tilgang til alle oppdrag. 


Standardtekster

Standardtekster følger forretningsenhetene, så pass på å kopiere disse over før du sletter. 


Utgangsadresser

Du mister alle utgangsadresser registrert på denne utgangsadressen.