Funksjonen Forretningsenheter i Meps muliggjør å dele opp organisasjonen i ulike avdelinger (delt opp etter by eller segment) eller at varemerker kan administreres separat eller i fellesskap avhengig av tildelingen til de enkelte brukerne. Som administrator har du mulighet til å legge til forretningsenheter og sette disse på andre brukere. Dette benyttes så til å styremed oppdrag og brukere. 


Kontakt Meps Support på 22552200 eller support@cabgroup.no for å aktivere funksjonen Forretningsenheter