Funksjonen for å stenge eller avslutte et oppdrag heter Ferdigstill og arkiver.

 

  • Du finner knappen under menyfliken: Om oppdraget eller Parter i Oppdraget
  • Når du trykker på Ferdigstill og arkiver, arkiveres oppdraget og du finner det i menyen Arkiv.