Nedenfor listes ulike områder i organisasjonen og hvilke rettigheter og adganger de ulike rollene har.


Område

Håndverker

Begrenset Bruker

Bruker

Avdelings-leder 

Avtale-ansvarlig

Administrator

Partner Nettverk:
Lese

XX
X
X
X
Partner Nettverk:
Redigere
X
X
Arbeidordre:
Bli tildelt og se work.meps.net
X
X*
X*
X*
X*
X*
Arbeidsordre:
Opprette og tildele


X
X
XX
Se statistikk


X
X
X
Oppfølgning/ 
Nåværende status X
X
X

Avtale: Lese


X

X

X

X

X

Avtale: Opprette/Redigere

X


Avtale:  Innstillninger

X


Oppdrag: Lese


X

X

X

X

X

Oppdrag: Opprette/RedigereX

X

X

X

Oppdrag: Innstillinger


X

Forretningsenhet: Lese


X

X

X

X

X

Forretningsenhet: Opprette/Redigere


X

Forsikringsvilkår: Lese


X

X


X

X

Forsikringsvilkår: Opprette/Redigere

X


Materialprislister: Lese


X

X

X

X

X

Materialprislister: Opprette/Redigere

X


Standardtekst: Lese


X

X

X

X

X

Standardtekst: Opprette/Redigere


X

Mal: Lese


X

X

X

X

X

Mal: Opprette/Redigere dine maler


X

X

X

X

X

Mal: Opprette/Redigere bedriftens maler


X

Brukere: Lese


X

X

X

X

X

Brukere: Opprette/Redigere


X


* Må ha kryss på “Utfør arbiedsordre?” får å kunne opprette samt bli tildelt arbeidsordre