Kostnadsammenstilling

Inneholder alle koder og kostnader i oppdraget som gjelder for avtalen, en bestemt avtale.

Det finnes en kostnadsammenstilling for hver avtale i oppdraget.

Del 1 – Viser kodene i kalkylen fordelt rom for rom.

Del 2 – Viser en sammenstilling oppdelt på utfører og bransje. I sammenstillingen vises direkte arbeid, rigg og drift, reise, transport og materialhåndtering og materialkostnader.


Kostnadsammenstilling (NOK)

For bestillere som ikke har erfaring med Meps finnes en versjon av kostnadsammenstillingen uten mWu, pTu og tWu. Alle kostnader rapporteres kun i NOK.


Kostnadsammenstilling (NOK - Skjul kostnadskolonner)

Samme som ovenfor, men med en visning av kalkylen uten kostnad rapportert rad for rad.


Materialliste

Inneholder en liste over prosjektets kalkulerte materialforbruk. Velg om den lastes ned i PDF eller CSV (for videre behandling i excel)


Kundegodkjenning

Inneholder en visning av forsikringstakers kostnader og godtgjørelse.
Det er 6 vedlegg til dette.

  • Aldersfradrag
  • Erstatning for forsikringstakers arbeid
  • Kostnader tilleggsarbeid
  • Kostnader Ikke erstatningsbart arbeid
  • Forsikringstakers erstatning
  • Begrepsforklaring