• I venstremenyen - Trykk på Parter i oppdraget
  • Trykk [+ AVTALEPART] – underentreprenør
  • Velg den avtalen du ønsker å benytte i oppdraget. [VELG…]
  • Angi avstand i km mellom objektet og din utgangsadresse.
  • Skriv oppdragsbeskrivelse.
  • Oppgi om du ønsker at kunden skal kontaktes.
  • Trykk på [SEND INVITASJON]