• I venstremenyen - Trykk på Parter i oppdraget
  • Trykk [+ Avtalepart] – Underentreprenør  • Velg den avtalen du ønsker å benytte i oppdraget. [Neste]


  • Angi avstand i km mellom objektet og din utgangsadresse.
  • Skriv oppdragsbeskrivelse.
  • Oppgi om du ønsker at kunden skal kontaktes.
  • Trykk på [Send invitasjon]