Generell avtale (bestiller)

(Benyttes når en kalkyle lages mot en bestiller som ikke har Meps.)

 • I venstremenyen – Trykk på Parter i oppdraget

 • Trykk på [+ AVTALEPART] - Bestiller

 • Velg den avtalen som du vil benytte i oppdraget.

 • Angi Navn og øvrige opplysninger på bestilleren.

 • Angi avstand i km mellon objektet og din utgangsadresse.

 • Velg etableringstype


Generellt avtal (underentreprenør)
(Benyttes når en kalkyle lages mot en underentreprenør som ikke har Meps.)

 • I venstremenyen – Trykk på Parter i oppdraget

 • Trykk på [+ AVTALEPART] - Underentreprenør

 • Velg den avtalen som du vil benytte i oppdraget.

 • Angi Navn og øvrige opplysninger på underentreprenøren.

 • Angi avstand i km mellon objektet og underentreprenørens utgangsadresse.

 • Velg etableringstype.