Velg rommet der kodene skal plasseres. Trykk på [+]


Alternativ 1:

Trykk på ikonet for treet 

Velg ønsket kode fra trestrukturen ved å trykke på nivåene i treet.

Velg kolonne og mengde og trykk på [+Legg til].


Alternativ 2:

Trykk på ikonet for søk

Skriv ett eller flere søkeord i feltet.

Velg koden i listen som åpnes.

Velg kolonne og mengde og trykk på [+Legg til].