MEPS sisältää toimintoja, joiden avulla voit työskennellä vaiheittain hankkeessa alusta loppuun.

Olemme nyt rakentaneet vakuutushankkeiden prosessiin uuden toiminnon, joka tukee projektisuunnitelmien yhteensovittamista.

 

Uusi prosessivaihe on nimeltään Määritä projektisuunnitelma. Toiminnon tarkoituksena on luoda kaikille hankkeen toteuttamisen osapuolille parempi yleiskuva aikataulusta ja mahdollisuus seurata hankkeen edistymistä ja lopputulosta.

 

Projektisuunnitelmatoiminto on vuorovaikutuksessa työtilaustoiminnon kanssa. Projektipäälliköillä tai työnjohtajilla on myös parempi mahdollisuus seurata hankkeiden ja työtilausten suunnittelua Seuranta-näkymässä (lue lisää Seuranta-näkymästä tästä).


Kun pääurakoitsija on saanut kutsun hankkeeseen, syntyy automaattisesti uusi tapahtuma, kun päätös korvattavasta vahingosta on tehty.
Projektisuunnitelma määrittyy siinä vaiheessa, kun hankkeen pääurakoitsija laatii yhden tai useamman työtilauksen hankkeen toteuttamista varten.

 

Tässä vaiheessa työtilaukselle ei tarvitse määrittää suorittajaa, toimialaa tai laskelmakoodeja.

Projektisuunnitelmaan tallennettavat tiedot ovat kunkin toimenpiteen aloitus- ja lopetuspäivämäärä.

 Kun projektisuunnitelma on määritetty, alustava suunnitelma tallentuu hankkeeseen eikä sitä voi muokata sen jälkeen.

Varsinainen projektisuunnitelma elää hankkeen kuluessa ja muuttuu automaattisesti, kun työtilausten päivämäärät muuttuvat tai kun uusia työtilauksia lisätään, jos aloitus- tai lopetuspäivämäärä eroaa alustavasta suunnitelmasta.

 

Huomioi myös, että työtilauksen toimenpiteiden alkamis- ja päättymispäivät tarkentuvat, kun rakentajat, työnjohtajat tai projektipäälliköt aloittavat työtilauksen tai saavat sen valmiiksi. Kun aloitat työtilauksen, alustava aloituspäivä muutetaan kyseisen päivän päivämääräksi. Sama koskee lopetuspäivää, kun työtilaus merkitään valmiiksi.
Esim. (katso kuva)

Jos työtilaus aloitetaan aikaisemmin kuin alustava päivämäärä, varsinainen projektisuunnitelma päivittyy.

 

Jos toimenpiteelle luodaan kaksi tai useampia työtilauksia, projektisuunnitelmaa muutetaan automaattisesti siten, että toimenpiteelle merkitään aikaisin aloituspäivä ja viimeisin lopetuspäivä.Hankkeet ilman projektisuunnitelmaa


Jos hankkeelle ei ole tarkoitus tehdä projektisuunnitelmaa, voit klikata painiketta Määritä projektisuunnitelma luomatta työtilauksia.