Tilojen mitat laskelmassa
Käyttäjät ovat pyytäneet, että tilojen mitat olisivat näkyvissä laskennan aikana. Nyt mitat ovat näkyvissä laskelmanäytön yläosassa koko laskennan ajan. 


Vapaatekstihaku laskelmassa
Laskelman suodatusta on parannettu entisestään lisäämällä vapaatekstikenttä, jossa voit hakea työkappaletta, koodia tai materiaalia. Hakukenttään pääset suoraan lyhytkomennolla ”gf”.


Parempi tietotekstien yhteenveto laskelmassa
Laskelmakoodien pitkiä aputekstejä ei enää näytetä kokonaan, vaan käyttäjä voi valita ”näytä enemmän” tai ”näytä vähemmän”.


Uusi linkki MEPS-tarkastussovelluksesta MEPSiin (meps.net)
Nyt MEPS-tarkastussovelluksessa on jokaisessa tarkastuksessa mahdollista käyttää suoralinkkiä MEPSiin. Näin on helpompaa suorittaa tehtäviä, joita ei voi tehdä tarkastussovelluksessa, vaan vain MEPSissä (meps.net).  


Tarkastuksen tarkastelu suoraan raportissa
Kun tilaajalle ilmoitetaan, että korvauspäätöksen tekoa odottava tarkastusraportti on saapunut, linkitetään käyttäjä suoraan kyseiseen tarkastusraporttiin. Näin korvauspäätöstä tekevä käyttäjä ohjataan suoraan oikeaan tarkastusraporttiin, jolloin vältetään päätöksen tekeminen hankkeen mahdollisen toisen tarkastusraportin perusteella. 


Koordinaattorille pääsy kaikkiin tilannekuviin
Aikaisemmin koordinaattori on nähnyt vain ne tilannekuvat, jotka on otettu sen jälkeen, kun koordinaattori on tullut hankkeen osapuoleksi. Nyt koordinaattorilla on pääsy hankkeen kaikkiin tilannekuviin, niiden luontihetkestä riippumatta. Tämä mahdollistaa koordinaattorin kutsumisen esim. hankkeen laskelmasta päättämiseen riippumatta laskelman päätettäväksi lähetyksen ajankohdasta.   


Sopimuksia koskevat ilmoitukset
Kun sopimus on saapunut hyväksyttäväksi tai tarkistettavaksi, tai hyväksyttäväksi lähetetty sopimus on hyväksytty, lähetetään siitä nyt ilmoitus sopimuksen yhteyshenkilölle, jos hän on näin oman tilin ilmoitusasetuksissaan määritellyt.