Voimassaoleva sopimus kaikkien osapuolten kanssa

Jotta laskelma antaa oikeat arvot kaikissa kohdissa, tulee pääurakoitsijalla olla sopimus kaikkien hankkeen osapuoliensa kanssa, myös sellaisen yrityksen kanssa, joka ei käytä MEPSiä. 


Sopimus kahteen suuntaan

Perusperiaate MEPSin sopimusjärjestelmässä on, että pääurakoitsijalla voi sopimuksissaan vakuutusyhtiön ja aliurakoitsijan kanssa olla toisistaan poikkeavat arvot. Järjestelmä tukee sopimusosapuolten välistä itsenäistä käsittelyä. Sopimuksen ulkopuoliset hankkeen osapuolet eivät näe sopimuksen sopimuksen sisältöä.


Miten sopimustiedot näkyvät yhteenvedoissa?

  • Vakuutusyhtiö näkee tiedot, jotka koskevat vakuutusyhtiön ja pääurakoitsijan sopimusta.
  • Pääurakoitsija näkee tiedot, jotka koskevat vakuutusyhtiön ja pääurakoitsijan sopimusta sekä pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan sopimusta.
  • Aliurakoitsija näkee tiedot, jotka koskevat aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan sopimusta.

 

Miten sopimustiedot näkyvät laskelmassa?

  • mWu-määrät ovat samat hankkeen kaikille osapuolille.
  • Materiaalihinnat näytetään nettoarvoina, sisältäen sopimukseen perustuvat alennukset / korotukset.
  • Materiaalihinnat perustuvat osapuolten väliseen sopimukseen. Vain sopimuskumppanit voivat nähdä heidän väliseen sopimukseen perustuvat materiaalihinnat.
  • Kun pääurakoitsija tekee laskelman, näkee hän ne materiaalihinnat, jotka koskevat hänen ja tilaajan välistä sopimusta.