Sinulla tulee olla voimassaoleva sopimus kaikkien osapuolten kanssa

Jotta laskelma antaa oikeat arvot kaikissa kohdissa, tulee Pääurakoitsijalla (PU) olla sopimus kaikkien hankkeen osapuolien kanssa.

Myös yrityksen, joka ei käytä Mepsiä, osalta tulee olla sopimus.

Sopimus kahteen suuntaan

Perusperiaate Mepsin sopimusjärjestelmässä on, että sinulla voi olla erilliset arvot Tilaajan ja Pääurakoitsijan sekä Pääurakoitsijan ja Aliurakoitsijan välisissä sopimuksissa.

Järjestelmä tukee itsenäisiä käsittelyjä ei sopimusosapuolien kanssa.

Meps ei paljasta sopimussisältöä niille osapuolille, jotka eivät kuulu sopimukseen.


Sopimus kahteen suuntaan - Toiminnallisuudet

Kustannusyhteenvetoja on useita versioita.

VY näkee ne tiedot, jotka koskevat Sopimusta 1 VY-PU.

PU näkee molemmat versiot kustannusyhteenvedosta.

AU näkee ne tiedot, jotka koskevat Sopimusta 2 PU-AU.

 

Mitkä arvot näytetään laskelmassa, jos sopimuksissa VY-PU ja PU-AU on eri arvot?

mWu ja määrät omaavat aina samat arvot VY:lle, PU:lle ja AU:lle.

Materiaalihinnoista näytetään nettoarvo (sisältäen alennukset ja korotukset).

Nämä voivat sopimuksesta riippuen erota VY:n ja PU:n sekä PU:n ja AU:n välillä.
Kun PU tekee laskelman, näkee hän ne materiaalihinnat, jotka koskevat hänen ja tilaajan välistä sopimusta.