Rensning av Att Göra-kort och Informationskort som är äldre än 3 månader

Att Göra- och informationskort som legat inaktiva på startsidan längre än 3 månader kommer automatiskt att raderas därifrån. Detta görs för att lämna plats åt mer aktuella kort. 


Bulkändringar i Betakalkyleringen

Man kan nu markera och ändra typ, utförare och bransch på flera koder samtidigt i Betakalkyleringen. Ny meny med ikoner finns ovanför koderna i kalkylen för att enklare kunna göra justeringar. Den gamla menyn låg tidigare längs ner på sidan. 


Länk till sammanställningar i Betakalkyleringen

Det finns nu länkar till Kostnadssammanställning, Fördelningslista och Total kostnadssammanställning under kalkylsammanställningen i Betakalkyleringen. 


Förvald utförare i Beta kalkyleringen

Man kan nu se vilken utförare som kommer att sättas på nya koder i Betakalkyleringen. Det är även möjligt att enkelt byta förvald utförare. 


Beskrivande text om koder i Betakalkyleringen

Nu har vi adderat en beskrivande informationstext om varje kod i kodträdet i Betakalkyleringen. Klicka på den lilla i-symbolen bredvid koden, så kommer texten fram.  


Övriga förbättringar i Beta kalkyleringen 

Det går nu att gå direkt till kodträdet via koden. Det går också att radera grupper (det som tidigare kallades rubriker) och koder i ett enda moment.


Adress till objektet i mejlrubriken

Nu visas uppdragets adress i ämnesraden för de mejlutskick som görs från Meps. Det gör det enklare att se vilket uppdrag som det gäller utan att mejlet behöver öppnas, något som efterfrågats av våra användare.