Filterfunktion för att snabbare hitta avtal med huvudentreprenörer

Nu finns möjligheten för beställare att i ett avtal klicka i en ruta som markerar att motparten kan agera som huvudentreprenör. Detta fungerar som ett filter, som gör att endast de avtal som markerats som Huvudentreprenör visas i listan, när beställaren söker huvudentreprenörer till ett uppdrag. Detta gör det enklare att hitta rätt bland avtal och parter i uppdragen. Samtliga nuvarande avtal i systemet har huvudentreprenörsvalet markerat.

 

Omfattningsmätning -ett nytt besiktningsformulär
Omfattningsmätning är ett nytt, kortfattat besiktningsformulär som kan användas som komplement till exempelvis en vattenskadebesiktning, eller som fristående besiktningsformulär både för försäkringsrelaterade skador och icke försäkringsrelaterade skador. Formuläret består av icke tvingande frågor.

 

Bättre visning av utrymmen i Mepsappens filgalleri
 Nu visas samtliga utrymmen i appens filgalleri och det går att lägga till bilder direkt i galleriet. Tidigare var man tvungen att gå till varje utrymmes vy för att lägga till bild.

 

Skickad kalkyl måste beslutas innan det går att skicka en ny kalkyl
När en kalkyl skickas för godkännande till beställaren, måste denne ta ett beslut på kalkylen innan utföraren kan skicka in en ny kalkyl. Som användare ser du detta genom att Skicka-knappen avaktiveras och inte längre är klickbar när en kalkyl gått iväg. Det går alltså inte att ha mer än en kalkyl i omlopp för samma uppdrag. Syftet är att göra det enklare för beställaren att förstå vilken kalkyl som är aktuell.

 

Video i besiktningsapplikationen

För att dokumentationen i en besiktning ska bli så tydlig och användbar som möjligt, har vi utvecklat en funktion som gör det möjligt att spela in och ladda upp en video (max 100 MB) i besiktningsappen.