Bifogar din organisation alltid samma företagsspecifika dokument vid varje nytt uppdrag? Nu underlättar vi för dig genom att i augustiversionen av Meps göra det möjligt att bifoga dessa per automatik.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.


Sammanfattning Release Notes Meps

  • Företagsspecifika dokument i uppdrag
  • Information vid dålig uppkoppling i besiktningsapplikationen


Företagsspecifika dokument i uppdrag

Bifogar din organisation alltid samma företagsspecifika dokument vid varje nytt uppdrag? Nu underlättar vi för dig genom att göra det möjligt att bifoga dessa per automatik. Lägg de dokument du vill bifoga under ”Företagsdokument”. Dokumenten kommer automtiskt att synas för alla parter i alla nya uppdrag, under ”Bilder och dokument”.


Information vid dålig uppkoppling i besiktningsapplikationen

Om besiktningsappen inte fungerar som den ska p g a dålig mottagning, förklaras numera detta med ett tydligt felmeddelande.